Zakończyły się zmagania par turniejów na IMP- Y. W finale, który odbędzie się 16 lipca w Skokach wystartuje 16 najlepszych zawodników klasyfikacji rocznej z wybranym partnerem.
KLASYFIKACJA SKOCKA:
I. wg punktów
1. Samol G. - 18 pkt
2. Bukowski M. - 16 pkt.
3. Grewling J. - 16 pkt.
4. Jędrzejewski J - 8 pkt.
5. Juszczak M. - 7 pkt.
6. Kot A. - 5 pkt.
7. Smurawa T. - 4 pkt.
8. Modlibowski J. - 4 pkt
9. Kozłowski A. - 3 pkt
10.Lis K. - 3 pkt
11. Sierzchuła W. - 3 pkt.
12. Lis Ł. -3 pkt.,
13. Mielcarek T. - 3 pkt.
14. Gronowski S. - 2 pkt.
15. Pahl A. - 2 pkt.
16. Wilczek J. - 1pkt.
II. wg pkl.
1. Samol G. 39
2. Bukowski M. 36
3. Grewling J. 36
4. Jędrzejewski J. 16
5. Juszczak M. 15
6. Modlibowski J. 11
7. Sierzchula W. 9
8. Kot A. 8
9. Kozłowski A. 8
10. Smurawa T. 8
11. Lis K. 7
12. Mielcarek T. 7
13. Pahl A. 7
14. Gronowski S. 7
15. Lis Ł. 6
16.Wilczek J. 2
17. Walkowiak M. 1
KLASYFIKACJA KRAJOWA
III. wg pkl
1. Bukowski M - 73
2. Grewling J. - 73
3. Samol G. - 71
4. Juszczak M. - 50
5. Jędrzejewski J - 22
6. Smurawa T. - 18
7. Modlibowski J. - 16
8. Kozłowski A. - 13
9. Gronowski S. - 12
10. Pahl A. - 12
11. Kot A. - 11
12. Lis K. - 11
13. Lis Ł. - 10
14. Mielcarek T. - 10
15. Sierzchuła W. - 10
16. Walkowiak M. - 4
17. Piechowiak H. - 3
18. Wilczek J. - 3
19. Barański B. - 2
20. Politowski M. -2
21. Krzyżanowski S. - 2
22. Grewling T. - 1
23. Kowal M. - 1
24. Kowal R. - 1
25. Świderski W. - 1
IV wg IMP-ów i miejsce w województwie
1. Bukowski M. - 289,89 - 1
2. Grewling J. - 289,89 - 1
3. Samol G. - 227,15 - 4
4.Juszczak M. - 195,86 - 13
5. Smurawa T. - 108,23 - 35
6. Modlibowski J. - 104,37 - 37