MUROWANA GOŚLINA - KOŃCOWA 2019.
1 JUSZCZAK M. 8 16 20 14 4 24 22 18 20 16 28 20 ...............198
2 SAMOL G. 16 20 14 4 24 10 18 20 16 28 20 ......................186
3 KAŹMIERSKA SMELA E. 6 26 2 10 2 12 11 18 22 24 20 ..151
4 ROTH Z. 6 26 2 10 2 12 12 18 22 24 20 .............................150
5 RYNCEWICZ G. 12 18 6 18 16 16 24 20 14 ..............144
6 BUKOWSKI M. 14 12 16 22 14 17 6 6 18 18 10 ..............137
7 GEISLER Z. 14 20 8 6 10 13 10 4 12 16 16 .....................125
8 MIELCAREK T 18 8 26 14 4 3 12 16 10 14 4 .............125
9 GREWLING J. 14 12 16 22 14 6 6 18 18 10 .............120
10 SIERZCHUŁA W. 10 8 2 10 18 21 14 12 10 14 .............119
11 PAŁKA W. 14 20 8 6 10 7 10 12 16 16 ....................119
12 KOWAL M 2 12 14 18 12 8 4 10 8 20 14 ....................116
13 LIS Ł 18 8 8 26 14 4 16 6 4.................................104
14 KALICKI J. 4 6 12 18 6 6 8 4 6 22 2...........................92
15 KOWAL R. 2 12 16 4 12 2 13 4 10 8 2 6.................... 87
16 KUMOCH H. 6 16 16 20 24 .....................82
17 GREWLING T. 18 6 20 15 2 2 2 8 8 ..............81
18 SMĘTEK M. 8 2 14 2 8 18 14 2 12 .....................80
19 GRONOWSKI S. 4 20 8 6 15 14 10 .............77
20 SMURAWA T. 10 22 10 2 10 4 6 .............64
21 MODLIBOWSKI J. 10 10 17 12 22 .....61
22 ŚWIDERSKI W. 4 6 12 18 8 6 2 .............56
23 WILCZEK J. 20 19 10 ....................49
24 SZKLENNIK F. 4 4 6 20 2 2 2 8 ............48
25 POHL A. 8 2114 .........................47
26 KOT A. 10 22 8 4 ..........................42
27 JĘDRZEJEWSKI J 12 18 4 ....34
28 WALKOWIAK M. 2 16 4 5 2 ............29
29 BARAŃSKI B. 4 12 8 ............24
30 LIS K. 14 6 ........................20
31 DOBROWOLSKA K 8 12 ..20
32 DOBROWOLSKI J. 8 12 ..20
33 GOŹDZ K. 14 ...............14
34 PIECHOWIAK H. 10 .......10
35 CHUDZIAK B. 4 ......4
36 KLIMASZEWSKA I. 4 .4
37 TOKARSKI W. 1 ....... 1
Klasyfikacja obejmuje wszystkie rozegrane turnieje a w rozliczeniu końcowym JEST uwzględnione 9 turniejów par i indywiduel.