SKOKI - PO 12 TURNIEJACH
.......ROCZNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ........suma
1 JUSZCZAK M. 18 22 22 28 22 18 20 14 22 22 16 26 ...236
2 SAMOL G. 22 22 28 22 18 20 12 22 22 16 16 ........214
3 BUKOWSKI M. 22 14 18 16 18 24 16 22 26 20 20 .202
4 GREWLING J. 22 14 18 16 24 16 22 26 20 20 ...198
5 LIS Ł 16 10 26 24 12 20 8 18 16 26 12 ..............180
6 MIELCAREK T 16 10 26 24 12 20 8 18 26 12 2 ...........172
7 RYNCEWICZ G. 26 6 14 16 14 14 14 24 4 22 154
8 KOT A. 30 4 12 14 6 16 14 22 14 ..................... 132
9 SIERZCHUŁA W. 8 8 12 18 10 10 12 16 20 12 10 8 ............128
10 SMURAWA T. 30 4 14 6 16 14 22 14 .........120
11 GEISLER Z. 24 12 10 8 4 12 6 2 18 6 10 .............116
12 KUMOCH H. 26 6 16 14 6 14 24 4 ..................110
13 PAŁKA W. 24 12 10 8 12 4 6 2 18 6 10 ................110
14 MODLIBOWSKI J. 8 8 18 10 12 16 20 10 8 ......110
15 KAŹMIERSKA SMELA E. 16 16 22 6 8 18 8 14 .108
16 KALICKI J. 14 20 4 12 14 2 4 2 12 2 12 ...............96
17 ŚWIDERSKI W. 14 20 4 12 14 2 12 2 14 .........94
18 SMĘTEK M. 12 26 2 10 4 6 16 4 8 4 ..............92.
19 ROTH Z. 10 16 16 22 6 8 18 8 ............................ 92
20 GRONOWSKI S. 20 18 8 20 4 4 2 12.......... 88
21 GREWLING T. 12 20 4 8 8 10 4 6 6 .........78
22 SZKLENNIK F. 4 2 20 4 8 8 10 4 6 4 6 ..74
23 WILCZEK J. 18 20 22 ..............60
24 ZIĘTARA J. 30 30 ...........60
25 JUNIK R. 30 30 ............ 60
26 KOWAL M 6 14 2 10 10 10 ........... 52
27 KOWAL R. 6 2 10 10 10 ........... 52
28 BARAŃSKI B. 18 8 26 ........52
29 JĘDRZEJEWSKI J 26 2 10 4 4 ..46
30 POHL A. 20 8 4 2 ........... 34
31 FUTRO M. 10 10 12 2............ 34
32 KOZŁOWSKI A. 12 16 .........28
33 STYPIŃSKI J 6 18 ...........24
34 WALKOWIAK M. 18 ............18
35 SOLARSKI T. 18 ............18
36 CHOLEWIŃSKI Z. 2 16 ........18
37 SMYKOWSKI B. 16 ......16
38 KOWAŃSKI I. 2 2 6 2 ............12
39 CHUDZIAK E. 6 2 ............8
40 KŁOPOCKI L. 8 .............. 8
41 OSOWSKI T. 8 ............ 8
42 CHUDZIAK B. 6 ...... 6
43 GROBELKIEWICZ M. 6 ........ 6
44 TOKARSKI W. 6 ........... 6
45 KLIMASZEWSKA I. 4 .......... 4
46 KINAL S. 2 ..... 2
Do klasyfikacji rocznej liczy się 10 najlepszych wyników. W tabeli ująłem wszystkie turnieje, więc jeśli ktoś ma więcej jak 10 wyników proszę dwa najgorsze odjąć. Powinno się zgadzać. Jeśli się pomyliłem, proszę dać znać to uaktualnię. Gratulacje dla Marka.